1. Etusivu
  2. WordPress
  3. WordPressin suositellut määritykset

WordPressin suositellut määritykset

WordPressin perusasennus ei ole paras mahdollinen hyvän suorituskyvyn kannalta. Muutamalla pienellä muutoksella suorituskyky erityisesti ruuhkatilanteessa paranee merkittävästi.

Ajastetut ajot (wp-cron)

WP suorittaa erinäisiä ajastettuja ylläpitätoimia sisäisen “wp-cron”-prosessin kautta. Ellei toisin ole määritelty, se käynnistyy satunnaisilla kerroilla kun sivuille tulee vierailuja. Ruuhkatilanteessa tämä aiheuttaa toisinaan ongelmia, jos käytetyt lisäosat (plugin) tekevät laajempia ylläpitotoimia wp-cronin kautta. Huomattavasti parempi tapa on ajaa cron-ajot web-palvelimen ulkopuolella, käyttäen järjestelmämme tarjoamaa ajastettua ajoa. Tällöin WordPressin sisäinen cron on kytkettävä pois päältä lisäämällä wp-config.php -tiedostoon seuraava rivi:

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Tämän jälkeen kirjaudu my.cloudcity.fi -portaaliin ja lisää Ajastettu ajo kutsumaan wp-cron.php:tä. Jos olet asentanut WordPressin meidän työkalulla, löydät valmiin asetuksen kohdasta “Ajastettu ajo”. Voit valita, kuinka usein ajo suoritetaan. WordPressille riittää yleensä muutaman kerran vuorokaudessa suoritettava ajo, mutta voit tarvittaessa suorittaa sen useamminkin jos tiedät jonkun lisäosan tarvitsevan useammin ajoa.

Jos olet kopionut WordPressin muualta ja valmista sisällönhallinta-tuotetta ei ole, voit luoda Ajastetut ajot -välilehdeltä vastaavasti lisämällä website/wp-cron.php -tiedoston suorituksen haluaminasi ajankohtina.

.htaccess-parannuksia

Määrityksiin kannattaa tehdä pari pientä lisäystä, jolla lisätään asennuksen turvallisuutta ja suorituskykyä. Liitä seuraava osio aivan WordPress-asennuksen juuressa olevan .htaccess-tiedoston alkuun:

# BEGIN Cloudcity WP
# Estetaan php-skriptien suoritus uploads-osiosta
<Directory "/wp-content/uploads">
 <Files *.php>
   Deny from all
 </Files>
</Directory>

# Estetaan puuttuvien kuvatiedostojen ym meneminen WordPressin omaan 404-handlaukseen, joka on hidas
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|swf|bmp|js|css|svg|woff|woff2|eot|ttf|wmv|avi|mp3|m4v|mp4|mov|mkv)$ - [nocase,redirect=404,last]

# END Cloudcity WP

Ensimmäinen osio vaikeuttaa mahdollisten WP-laajennusosien tietoturva-aukkojen avulla uploads-kansioon lähetettyjen .php -tiedostojen suorittamista ja jälkimmäinen puolestaan antaa nopeammin 404-virheen jos vieras (tai hakukone/botti) yrittää ladata olematonta mediatiedostoa. (Normaalisti WP yrittää käsitellä raskaamman PHP-koodin kautta myös puuttuvat tiedostot, mutta mitään erityistä hyötyä tästä ei saavuteta). Huonosti toimivat hakukoneet saattava tehdä jopa satoja hakupyyntöjä sekunnissa puuttuviin tiedostoihin ja näin kuormittavat turhaan WordPressiä.

Huom: Älä poista tiedostosta WordPressin omia määrityksiä, vaan lisää ylläoleva koodi tiedoston alkuun.

Tärkein kaikista: LiteSpeed Cache

Kaikkein oleellisinta on ottaa käytöön LiteSpeed Cache-lisäosa, joka mahdollistaa huippunopean hakuajan usein käytetyille sivuille. Tarkemmat ohjeet tästä.

Päivitetty 15.11.2022

Asiaan liittyvät ohjeet